QSR

ÖVERSIKT VÅR erfarenhet för att betjäna ett brett utbud av marknadssegment.

Dagens QSR-operatörer är inriktade på hastighet, tillförlitlighet och konsistens.

När arbetskrafts- och nyttokostnaderna stiger förstår de också värdet av att spara resurser och effektivisera verksamheten så mycket som möjligt. Antunes har lösningarna för att hjälpa QSR: er att lösa sina vardagliga utmaningar samtidigt som de uppfyller långsiktiga mål för hållbarhet och tillväxt.

MARKNADENS ÄMNE / BEHOV

Servicehastighet

Arbets- och verktygseffektivitet

Global konsistens

Nyckeln till framgång i QSR-utrymmet är att servera mat med hög volym och hög kvalitet - snabbt. Operatörer behöver pålitlig utrustning som de kan lita på under toppperioder när genomströmningen är hög.

När lönerna ökar är det ofta svårare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. QSR: er letar alltid efter sätt att spara pengar utan att kompromissa med gästupplevelsen. En viktig del av besparingen är att minska vatten- och energiförbrukningen genom att använda effektivare utrustning.

QSR måste skapa - och återskapa - konsekventa gästupplevelser för att få kunder att komma tillbaka om och om igen. När utrustning är lätt att lära, använda och underhålla är det lättare för personalen att fokusera på att tillhandahålla överlägsen service.

LÖSTADE UTRUSTNINGSLÖSNINGAR FÖR QSR