ถ้วยจ่าย

จัดวางและจัดวางภาชนะให้แน่ใจว่าสามารถพกพาเครื่องดื่มได้ทุกหยด


Dial-A-คัพ