จ่าย

เครื่องปรุงรสซอสและภาชนะบรรจุที่แม่นยำด้วยความแม่นยำ


เครื่องจ่ายซอสแบบไม่สัมผัส
Dial-A-คัพ