การใช้งานเครื่องล้างมือ (HWT-20)

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อาหารและส่งเสริมการปฏิบัติที่ปลอดภัยด้วย HWT-20 Hand Wash Timer
เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่การล้างมือด้วยมือของ Antunes ช่วยให้บริการด้านอาหารดำเนินไปอย่างปลอดภัยทั่วโลก

HWT แสดงการนับถอยหลังซ้ำ 20 วินาทีเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่แนะนำสำหรับการล้างมืออย่างถูกต้อง มันไม่ต้องสัมผัสและไม่ต้องมีการแทรกแซงของผู้ใช้ในการทำงานหรือเปิดใช้งานและช่วยให้พนักงานและเตือนให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำความสะอาดอย่างปลอดภัย