Máy hấp đa ngăn Antunes InfiniSteam

Máy hấp đa ngăn Antunes InfiniSteam là giải pháp hàng đầu của ngành công nghiệp để hấp, cung cấp công nghệ nồi hơi thế hệ tiếp theo và hiệu suất cấp độ tiếp theo.

Để yêu cầu bản demo hoặc liên lạc với đại diện của Antunes, liên lạc với chúng tôi hôm nay.

Tải xuống phiên bản độ phân giải cao.