Cảm ơn bạn, Nhà hàng & Cửa hàng tiện lợi!

Toàn bộ đội Antunes cảm ơn nhà hàng và cộng đồng cửa hàng tiện lợi và các chuyên gia dịch vụ vì tất cả những gì họ làm để giữ cho chúng tôi được nuôi dưỡng, an toàn và thưởng thức các món ăn yêu thích với những người chúng tôi yêu thích! Cảm ơn bạn đã làm việc rất chăm chỉ và giữ các thực hành an toàn để cho chúng tôi thưởng thức các món ăn ngon của bạn! Chúng tôi mời mọi người hỗ trợ các nhà hàng gần đó và để họ tiếp tục phục vụ những nụ cười.