Giải pháp kỹ thuật số


Hỗ trợ chiến lược phát triển và đổi mới của chúng tôi để phục vụ khách hàng tốt hơn, Antunes đã hoàn thành việc mua lại StoreLynk chiến lược năm 2019, một nền tảng phân tích dựa trên đám mây giúp đơn giản hóa việc tích hợp các cảm biến, thiết bị IoT và dữ liệu di động và biến dữ liệu thành các hành động và quy trình chuẩn. StoreLynk đã được chứng minh là giúp các nhà hàng và nhà cung cấp thực phẩm cải thiện an toàn thực phẩm, chất lượng thực phẩm và hoạt động của cửa hàng.

StoreLynk cho phép các nhà khai thác dịch vụ thực phẩm giảm chi phí, tăng an toàn thực phẩm và bảo vệ thương hiệu của họ khỏi một nền tảng kinh tế tập trung.Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động dịch vụ thực phẩm của bạn có thể hưởng lợi từ việc tích hợp Giám sát nhiệt độ IoT, Quản lý hoạt động và Ứng dụng hẹn giờ Antunes Prep, hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi bằng mẫu kết nối nhanh bên dưới.

Thông tin yêu cầu