Giải pháp tự động


Nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả, tiết kiệm lao động và thiết bị sản xuất tùy chỉnh mang đến những khả năng mới đi đầu trong công nghệ dịch vụ thực phẩm: tự động hóa.

Tại Antunes, chúng tôi nhận thấy vai trò mở rộng của các giải pháp tự động trong các ngành công nghiệp trên toàn thế giới và chúng tôi mong muốn tiên phong chuyển đổi ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm và sự thành công của khách hàng. Để lập biểu đồ cho sự thành công của khách hàng, Antunes đã hoàn thành việc mua lại chiến lược vào năm 2019 của Giải pháp sản xuất tự động, một công ty thiết kế và xây dựng tự động hóa sản xuất.

Là cốt lõi của Trung tâm Đổi mới Antunes mới của chúng tôi ở Crystal Lake, Illinois, việc chúng tôi áp dụng công nghệ tự động hóa và cơ giới hóa đã được chứng minh vào các hoạt động của nhà hàng sau nhà đang thay đổi cách các nhà khai thác nghĩ về dịch vụ thực phẩm và phát triển kinh doanh. Bằng cách tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình sử dụng nhiều lao động, các nhà khai thác có thể tập trung nhân sự đến các khu vực khác trong cửa hàng. Các giải pháp tự động tùy chỉnh cho phép các nhà hàng cải thiện trải nghiệm của khách hàng, tăng cường chất lượng thực phẩm và mở rộng lợi nhuận cao hơn.

Nhóm phát triển tiên tiến Antunes hợp tác chặt chẽ với khách hàng để thiết kế các giải pháp tùy chỉnh giải quyết các điểm đau cụ thể của họ, mang lại sức mạnh và sự tinh tế của tự động hóa công nghiệp cho tương lai của dịch vụ thực phẩm thương mại.

Tự động cho ăn và pha nước sốt

Máy rút nước sốt không chạm
Antunes “Around the Table” Podcast: Tự động hóa trong các nhà hàng phục vụ nhanh


Để tìm hiểu thêm về cách các giải pháp tự động của Antunes có thể biến đổi nhà bếp của bạn, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi theo mẫu dưới đây.

Thông tin yêu cầu