Giải Thưởng

CÔNG NHẬN ACROSS NGÀNH CÔNG NGHIỆP để tạo sự khác biệt như một công ty và trong cộng đồng của chúng tôi.

Tự hào, khiêm tốn và có động lực

Chúng tôi đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong những năm qua, nhưng điều đó chỉ khuyến khích chúng tôi tiến lên như một công ty và tiếp tục tạo ra sự khác biệt theo cách chúng tôi có thể. Cho dù đó là công việc của chúng tôi trong cộng đồng thông qua các tổ chức từ thiện được tôn trọng hoặc mối quan hệ của chúng tôi với các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh, Antunes tự hào tạo ra sự khác biệt ở mọi cấp độ.

Doanh nghiệp gia đình của năm Illinois

Tháng Mười Hai 01, 2017

Antunes được đặt tên là Doanh nghiệp gia đình của năm 2017 tại Illinois trong danh mục công ty lớn bởi Trung tâm kinh doanh gia đình tại Trường kinh doanh Quinlan của Đại học Loyola Chicago. Giải thưởng Doanh nghiệp của Năm của Gia đình Illinois công nhận các công ty có trụ sở tại Illinois với cam kết mạnh mẽ đối với cả doanh nghiệp và gia đình.

GIẢI THƯỞNG