Sử dụng Bộ đếm thời gian rửa tay (HWT-20)

Ngăn chặn sự lây lan của vi trùng khi xử lý sản phẩm thực phẩm và thúc đẩy thực hành vệ sinh an toàn với Đồng hồ bấm giờ rửa tay HWT-20.
Trong hơn 10 năm, Đồng hồ bấm giờ rửa tay của Antunes đã giúp các hoạt động dịch vụ thực phẩm khuyến khích thói quen làm sạch an toàn trên toàn thế giới.

CTT hiển thị đếm ngược 20 giây lặp lại để cung cấp lời nhắc trực quan về thời gian được đề xuất để rửa tay đúng cách. Nó là vô cảm và không cần sự can thiệp của người dùng để vận hành hoặc kích hoạt, và nó giúp nhân viên và nhắc nhở khách hàng tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn đồng thời thể hiện cam kết thực hành vệ sinh an toàn.