Merchandising

KIẾM MỘT CẢI TIẾN MẠNH M with với lựa chọn các sản phẩm của chúng tôi để bán hàng, hiển thị và giữ các mục menu của bạn.


Có màn hình phù hợp giúp bạn đặt sản phẩm tốt nhất có thể trước mặt khách hàng. Nó không chỉ hấp dẫn quảng bá thương hiệu của bạn, nó giúp thúc đẩy doanh số thúc đẩy trong suốt cả ngày. Tủ trưng bày hàng hóa được sưởi ấm của chúng tôi giữ cho sản phẩm của bạn nóng, ngon và sẵn sàng để đi - bởi vì đó là tất cả về việc trưng bày những gì làm cho hoạt động của bạn trở nên độc đáo và theo yêu cầu.

Tủ trưng bày nóng
Ngăn kéo ấm hơn
Tủ trưng bày
Bếp / Ấm hơn
Hot Dog Corral
Nồi ngô