Xử lý nước

CHẤT LƯỢNG NƯỚC PREMIUM bắt đầu với một hệ thống lọc mà bạn có thể tin cậy.


Trang chủ > SẢN PHẨM > Xử lý nước

CHỌN XỬ LÝ NƯỚC

Chọn ứng dụng AN

OR

Chọn một giải pháp

Nước

hơi nước

Nước đá

Cà phê nóng / Trà / Espresso

Trà đá / Cà phê Coldbrew

Nước giải khát

hoặc chọn một giải pháp

Giảm u nang

Mùi vị & khử mùi clo

Giảm chloramine

Giảm hạt, trầm tích & độ đục

Giảm quy mô / độ cứng

CÁC SẢN PHẨM