Pha chế

CHÍNH XÁC PHÂN BIỆT gia vị, nước sốt và hộp đựng với độ chính xác cao.


Máy rút nước sốt không chạm
Dial-A-Cup