Thời gian

GIỮ BẾP CỦA BẠN ĐẶT HÀNG với các giải pháp thời gian sáng tạo của chúng tôi.


Hiệu quả trong nhà bếp của bạn bắt đầu với một cảm giác rõ ràng về thời gian. Bộ hẹn giờ đa kênh của chúng tôi có thể giúp người vận hành tổ chức các công việc nhà bếp và mang lại độ chính xác cho quy trình chuẩn bị đơn hàng. Chúng tôi cũng cung cấp bộ hẹn giờ rửa tay giúp bạn dễ dàng duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất bằng cách nhắc nhở nhân viên về các khoảng thời gian rửa tay thường xuyên. Với các giải pháp thời gian Antunes, nhà bếp của bạn sẽ luôn đi đúng hướng.

Hẹn giờ năng lượng mặt trời
Hẹn giờ rửa tay